Nätverket Förlagsfrilansarna

Frukostsammankomst på trivsamma konditori Ritorno, trevligt och givande att träffa kolleger över yrkesgränserna, alla med boken som arbetsfält. Mycket bollande med idéer och utbyte av tankar. Jag tar med mig bland annat ett tips: Har ni också känt att detta med upprättande av register är en viktig verksamhet som tråkigt nog bedrivs i skymundan? Så behöver det inte vara - se här: http://www.indexers.org.uk/. Där tar man register och registerupprättare på allvar. Vi konstaterade att trenden på förlagen tycks gå mot att man struntar i index och därmed berövar många fackböcker och även t.ex. memoarböcker en god del av deras värde. Snålheten bedrar inte sällan visheten...

Tags: 

Add new comment

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br> <p>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.