CV

NU: Översättare, redaktör, korrekturläsare m.m. i egna företaget Språkriktaren, med uppdrag för bl.a. Bonniers, Norstedts, Ordalaget, Bokförlaget Langenskiöld, Gothia Förlag, Natur & Kultur, Akademius Förlag, Karneval Förlag, diverse tyska förlag, Moderna Museet, Waldemarsudde. Övriga projekt bl.a. Rolandssången (Albert Bonniers Förlag, redaktör), Lennart Nilsson: Ett barn blir till (medverkande i översättningen), Tredje rikets öga (övers. fr. tyska, Bonnier Fakta), Scientifica, naturvetenskaplig atlas (Bokirja, övers. fr. engelska), Mall Stålhammar: Engelskan i svenskan (Norstedts, redaktör), Tretton skäl varför (Bokförlaget Langenskiöld, övers. fr. engelska), Akvarellmålning (Bokirja, övers. fr. italienska), jubileumsbok om regalskeppet Vasa m.m.

Under året genomgått fortbildning för yrkesverksamma litterära översättare i Översättarcentrums och Författarförbundets regi samt kurs i e-boksproduktion i Förlagsklubbens regi.

2008

Informationskonsult vid InterDoc Consultants AB, redaktör för bl.a. säkerhetsinstruktioner för Atlas Copco, hållit kurser vid Craelius AB om hur teknisk dokumentation ska skrivas

2000–2008

Redaktör vid Albert Bonniers Förlag AB, huvudredaktör för Bonniers Musiklexikon (2003) och Bonniers Uppslagsbok (2007), redaktör för skönlitteratur främst på tyska, databasutvecklare, ansvarig för förlagets e-boksutgivning

1993—2000

Redaktör vid Bonnier Lexikon AB: • 2000 huvudredaktör. • 1998 projektledare för parallellpubliceringsprojekt, producent m. helhetsansvar för informationsgrafik • 1997 biträdande huvudredaktör • 1998 Kurs i elektronisk publicering vid Uppsala universitet

1985—93

Frilansande översättare, redaktör, korrekturläsare för främst facklitteratur inom en mängd olika områden.

1983—85

Vik. förlagssekreterare på Bokförlaget Natur och Kultur och därefter Biblioteksförlaget AB

1982

Examen från påbyggnadslinje i kulturminnesvård (historia, arkeologi, kulturgeografi, etnologi), 40p, Stockholms universitet

1978—1981

Verksam vid Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer som praktikant, assistent och vid Kalmar läns museum som amanuens (projektledare för arkeologiska utgrävningar på Öland)

1977—1978

40 p i socialantropologi vid Stockholms universitet Påbörjad forskarutbildning i historia med genomgången kurs i vetenskapsteori och argumentationsanalys 20 p

1976

Fil. kand., Stockholms universitet

1972—76

60 p i historia och 60 p i arkeologi, vid Lunds och Stockholms universitet 1972 Studentexamen, ekonomisk linje, språklig variant, Frans Schartaus gymnasium i Stockholm

Språk: engelska, tyska, spanska, norska och danska. Övrigt om språk: tyska är andraspråket (från barndomen), bedömd Nivå C i franska, B-C i italienska.