Lektörens roll

6 april samlades lektörer på Albert Bonniers förlag för att mingla och lyssna till Johan Svedjedals föreläsning om lektörernas roll förr och nu. Giftdrypande oneliners har ersatts av längre och mer ambitiösa utlåtanden, där den tänkta läsekretsen spelar en viktig roll. På http://www.writersservices.com/mag/m_rejection.htm kan man se vad utländska förlags lektörer önskar att de aldrig skrivit, fick vi veta. Och det finns fler svenska exempel på svenska refuseringar som man kan ångra än Astrid Lindgren, Peter Englund m.fl. Trevlig och intressant kväll. Kul också att träffa en kär kollega, Marie-Anne Knutas, som satsar nytt som litterär agent - se http://www.svb.se/nyheter/hall-d-r-marie-anne-knutas. Grattis!

Tags: 

Add new comment

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br> <p>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.