Sven Lidman och Margareta Edgardh

Sven Lidman har gått ur tiden; han begravdes 25 mars. Han var den store pionjären för illustrerade referensverk i Sverige och klarlade som ingen annan samspelet mellan text och bild. Jag hade förmånen att arbeta med honom under mina åtta år på Bonniers Lexikon och lärde mig oerhört mycket om konsten att skriva bildtexter och kommunicera i text och bild i allmänhet. Lärdomar som följt mig och kommer att följa mig under hela livet.

Margareta Edgardh är också borta. En av våra främsta översättare av framför allt psykologiböcker, med namn som Rollo May, Viktor E. Frankl och Elisabeth Kübler-Ross på sin meritlista. Hon uppmuntrade mig en gång att våga satsa på yrket översättare, utan henne hade jag aldrig kommit så långt. Hon rekommenderade mig till förlaget när jag fick göra min första översättning från engelska, Alfie Kohns Vinna utan tävlan. Jag hade då assisterat henne med research för hennes översättning av Peter Gays epokgörande biografi om Sigmund Freud. En fantastisk kvinna är nu borta, vi saknar hennes stora kunnande och härliga personlighet.

Tags: 

Add new comment

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br> <p>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.