Liv i ljusets hastighet

I veckan var J. Craig Venter i Stockholm och hade bland annat ett framträdande på Nordiska Museet samt var med i ett inslag i Vetenskapens värld på SVT (http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/han). Jag har översatt hans bok Liv i ljusets hastighet som lanserades i samband med detta. Det är en fascinerande kombination av naturvetenskaplig historiebok och en berättelse om arbetet med att kartlägga det mänskliga genomet och komma närmare lösningen på några av gåtorna kring livet. Venter är en lågmäld och ödmjuk person som ständigt betonar vikten av teamwork och inte drar stora växlar på sina egna rön. Han aktar sig också för att överdriva visionerna om framtida tillämpningar av dessa. Bland det mest intressanta i hans bok tycker jag själv (förutom de levande porträtten av andra forskare och deras arbete) är berättelsen om bakteriofager och hur de oförtjänt hamnat i skuggan när man söker lösa bland annat problem med sjukdomar och förorenat vatten. Hans livfulla beskrivningar av mikroorganismer och deras funktion är ofta oerhört spännande; om alla fick naturvetenskap presenterad för sig på ett lika underhållande och inkluderande sätt skulle många fler intressera sig för den. Det är i alla fall min tro.

Tags: 

Add new comment

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br> <p>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.