Richard Årlin på Galleri Örhänget

Lördag 26 oktober hade Richard Årlin vernissage på Galleri Örhänget, Höga stigen 3 vid Mosebacke i Stockholm. Årlin är från början koppargrafiker; en stor del av sin verksamhet har han med oöverträffad konsekvens och skicklighet ägnat åt bokhantverkets alla stadier. Hans poetiska behandling av boken som magiskt objekt och ovärderlig kulturbärare för mänskligheten är ett imponerande projekt. Här på utställningen har han skapat en replik av det första bokverk som trycktes med antikvastil i Italien år 1465 (en grammatikbok) - inga exemplar av den finns bevarade, men Årlins efterforskningar har ändå gjort det möjligt för honom att återskapa den på sitt konsekventa, minutiösa sätt, ända till det typsnitt som användes. Den vackra boken är tryckt på papper som han själv tillverkat, med hans handgjorda blytyper och på en maskin som han själv har skapat. Trycksvärtan har han kokat med valnötsolja som bas. Därtill kommer handkoloreringen och bindningen av detta enastående verk. I det 11 kvadratmeter stora galleriet visas en del andra verk av honom med den speciella spanskinspirerade, passionerat melankoliska och mystiska laddning som är hans kännemärke. Utställningen pågår till 30 november, galleriet är öppet på lördagar. Galleri Örhänget drivs som ett parallellprojekt med Antikvariat Hundörat på Östgötagatan, bakom står Peter Bodén, Jonas Ellerström och Johan Melbi, som kommer att ha fler intressanta bokreleaser och utställningar.

Tags: 

Add new comment

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br> <p>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.