Litteraturdagarna i Mariehamn

2013 års litteraturdagar i ett Mariehamn med strålande sol och kyla. Scenen var Stadsbiblioteket, ritat av Hans Stenius. Temat, yta, behandlades ur olika synvinklar både i enskilda författarframträdanden och samtal mellan flera parter. Vi fick vara med om allt från Aris Fioretos som läste ur Halva solen, berättelsen om hans far, i korta, pregnanta stycken som omfattar tiden från livets slut till barndomen och början, till Johanna Koljonen som berättade om hennes och Andreas Ekströms bok Främling, om Carola, och Kaj Korkea-aho som beskrev hur upplevelsen av en fasansfullt misslyckad dag när han förgäves hade försökt få ro att börja sin roman plötsligt omvandlades till den självklara början på en roman. Cilla Naumann, Peter Fröberg Idling, Ulla-Lena Lundberg och Karolina Ramqvist fanns bland de andra deltagande författare som från vitt skilda utgångspunkter fick oss i publiken att fundera över vad yta och ytlighet egentligen är. Det handlade om ytan som klass- och statusmarkör, om islossning och den starka symboliken när isens rent fysiska yta bryts, och inte minst om skilda former av människors försåtliga och grymma spel under glättade ytor. Ett återkommande ämne var samtidens allt snabbare framrusande informationstempo och nästan tvångsmässiga uppvisande av yta (mest av allt en "lyckad" sådan) i sociala och andra medier. Samtidigt konstaterades att "yta" som litterär företeelse alltsedan formexperimentens "moderna roman" blivit alltmer betydelsefull och står i skarp kontrast till vad vi vanligen menar med ytlighet.

Tags: 

Add new comment

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br> <p>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.