Florescus Jacob på svenska

Nu är Jacob beslutar sig för att älska ute, hoppas den hittar många läsare. Det är en skildring från bokmässans temaland i år, Rumänien, under de avgörande åren från 1930-talet till strax efter andra världskriget. Men den innehåller också återblickar på 1600-talets trettioåriga krig och då inte minst svenskarnas grymheter, och på 1700-talets tyska utvandring till Banatet. En recesent undrade över titeln och menade att den var märklig då Jacob bara upplever en kort och flyktig kärlekshistoria. Men allt handlar inte om romantisk kärlek, här avses kärlek i en mycket vidare mening. Som jag uppfattar titeln syftar den i hög grad på  Jacobs val av kärleken istället för hatet och hämnden i relationen till sin svekfulle far, ett mer avgörande och existentiellt val. Detta är ett av de många djupa teman som romanen innehåller - liksom kontrasten mellan svaghet och styrka, frågan om vilket som egentligen är vilket av dessa två, och förtrogenhet med döden på gott och på ont.

Tags: 

Add new comment

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br> <p>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.