Översättarmöte, terminologi och turboöversättning

Översättarsektionens årsmöte i Författarnas hus innefattade i år också ett miniseminarium. Henrik Nilsson från Terminologicentrum berättade under rubriken "This is not a chair in Dutch" både underhållande och mycket lärorikt om skillnaden mellan ord, termer och begrepp, berättade om arbetet med att fastställa definitioner av termer och gav oss också några exempel ur skönlitterära översättningar som belyste problem kring detta. Vi fick bry våra hjärnor med att både hitta definitioner av termer och att ifrågasätta dessa. Det väckte en bra diskussion om bland annat trohet mot originaltexter, svårigheter med att hitta exakta översättningar och faran med en viss synonymsjuka (alt. upprepningsfobi) som ibland förekommer hos redaktörer på förlag. Henrik Nilsson beskrev TNC som bland annat "vi som gör språket mer tråkigt och fyrkantigt", men av engagemanget och diskussionslustan att döma tyckte många av oss översättare inte alls så. Tvärtom, det var roligt och tankeväckande och språkfilosofiskt stimulerande. I vårt rätt ensamma yrke behöver vi tillfällen att ventilera gemensamma frågor och att få objektiva aspekter, gärna från oväntade håll, på vårt arbete. Det är en i högsta grad välkommen stimulans. Efter det fick vi höra Gudrun Samuelsson och Helena Hansson berätta hur det var att snabböversätta J K Rowlings första vuxenbok, tillsammans med Wahlström & Widstrands redaktionschef Erika Dyrander och under ledning av Niclas Wahl. Uppenbarligen är det ingenting som de inblandade erfarna och skickliga översättarna, trots ett definitiv godkänt resultat, längtar efter att göra om. Man får hoppas att turboöversättning inte blir en växande trend, nu när hetsen att få ut populära böcker utomlands i stort sett samtidigt som de ges ut på originalspråket snabbt verkar tillta. Kvaliteten kan inte tillåtas att stryka på foten för nyhetshetsen.  

Tags: 

Add new comment

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br> <p>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.