Dålig karma

Jag har sällan haft så kul som när jag översatte David Safiers Dålig karma. Just hemkommen från London ser jag nu att Litteraturmagazinets recensent tydligen haft lika kul som jag - då blir man verkligt glad (även om översättningen inte direkt nämns). http://www.litteraturmagazinet.se/david-safier/dalig-karma/recension/viola-kondracki

Tags: 

Add new comment

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br> <p>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.