Dorotea Bromberg på Översättarcentrum

19.11 fick ÖC besök av Dorotea Bromberg, som berättade om Brombergs förlags historia och om hur familjen kom utblottad till Sverige - Doroteas pappa Adam med en envis dröm om att fortsätta arbeta med böcker som han gjort i så gott som hela livet. Vi fick höra hur en oerfaren banktjänsteman snarast av misstag hjälpte dem att starta förlaget, och om glädjechocken 1978 när Isaac Bashevis Singer, som de blivit bestämt avrådda att satsa på, tilldelades nobelpriset. The rest is history, som det heter... Vi översättare fick tillfälle att ställa frågor och naturligtvis kom en diskussion om återväxten i branschen upp. Detta i ljuset av den starkt hotade, förnämliga utbildningen för litterära översättare vid Södertörns högskola, som är unik i Sverige. Möjligheten att få in en fot på förlagen som nyutexaminerad översättare ökar självklart om man har gått en kvalificerad utbildning, har fått ett professionellt nätverk och kan få rekommendationer av erfarna kolleger, som genom undervisning, seminarieverksamhet och täta personliga kontakter verkligen vet vad man kan. Den funktionen sätts nu ur spel, tillsammans med många andra värden, om översättarutbildningen vid Södertörn slås i spillror. Det är ingenting annat än usel utbildnings- och kulturpolitik! Hur ofta hör man inte beskrivningar av att förlagen formligen dränks i utgivningsförslag och förfrågningar om jobb från unga och hoppfulla yrkesmänniskor. De känner sig trängda för att de saknar närmare kunskaper om personernas kapacitet och vågar därför sällan satsa på okända kort; de har alltför sällan tid att läsa provöversättningar (som för upphovspersonerna dessutom innebär timmar av obetalt arbete). En utbildning som innebär en kvalitetsgaranti och där lärarna är etablerade och högt kvalificerade yrkesutövare ger en unik möjlighet att skilja agnarna från vetet. I dagsläget planerar Översättarcentrum att starta en mentorsverksamhet för yngre översättare. Förhoppningsvis kan detta bidra något till att underlätta deras yrkesintroduktion.  

Tags: 

Add new comment

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br> <p>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.