ÖC:s årsmöte, Årets översättning och Nätverksträff Blå Porten

Översättarcentrums årsmöte 9 maj hölls i lokalen på Östgötagatan och vi var en liten men pigg skara. ÖC fortsätter sina projekt och sin verksamhet med oförminskad styrka. Vi diskuterade lite om vad som kan göras för nya medlemmar/återväxten av översättare (mentorsverksamhet m.m.) och om den hotande nedläggningen av översättarutbildningen på Södertörns högskola - ett dråpslag mot översättarna. Den 10 maj delades priset för Årets översättning ut på Teaterstudio Ledermann. Priset gick till Gun-Britt sundström för hennes nyöversättning av Jane Austens Stolthet och fördom. Programmet var som vanligt intressant och vi kolleger hade trevligt och åt gott tillsammans. Roligt att höra högläsning ur Austen och de övriga nominerade utsökta översättningarna, och att lyssna till Ingemar Unges lättsamma betraktelser om översättandets vedermödor. 11 maj var det dags för nätverksträff - denna gång för både Nätverket förlagsfrilansarna och Bokfrilansarna.se - på Blå Porten. Många bra idéer kom fram och väntas inom kort leda till ett samarbete under fastare former för förlagsfrilansare.

Tags: 

Add new comment

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br> <p>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.