Gregor von Rezzori En antisemits memoarer

Första recensionsdag för Gregor von Rezzori: En antisemits memoarer i min översättning. Jag gläds åt vänliga omnämnanden i SvD, Aftonbladet och Kristianstadsbladet. Det har varit en fantastisk resa att få arbeta med denna bok och att hitta en röst som kändes rätt för denne självironiske man, som hade en  blandning av nostalgiskt bitterljuv och skoningslöst avslöjande  blick på sin samtid. Boken är också ett viktigt dokument för vår tid med skrämmande paralleller till främlingshat och självgod aningslöshet. Intressant är von Rezzoris ställning som en människa egentligen helt utan nationalitet - efter kriget har han inget pass och ingen officiell identitet. Säkerligen var det också rotlösheten som fick hans egen far att bli en  så glödande, löjligt gammaldags nationalist (för en död nation), vilket kom att prägla hela hans egen personlighet och livsbana.

Tags: 

Add new comment

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br> <p>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.