Jag älskar böcker!

23 april hölls för andra året en heldag i bokens tecken i regi av NOFF tillsammans med Förläggarföreningen, Bonnierförlagen, KF Media och Natur och Kultur. Fokus låg på framtiden ur olika aspekter. Bengt Brodin gjorde en matnyttig genomgång av bokhandelns problem och kom med ganska skarp kritik mot förlagens "yviga" rabattsystem, brist på insikt om vikten av att samarbeta med bokhandeln och överskattning av kundernas styrning av sortimentet. Bättre analys av informationsflöden och tydligare identifiering av olika kundsegment behövs för att bokhandeln ska överleva och utvecklas. Henry Volans från Faber & Faber presenterade det förlagets tänkande kring appar. Detta förlag ägs fortfarande till 50 % av T.S. Eliots änka, och flaggskeppet i app-världen är därför naturligt nog The Waste Land. Den kompletta texten är grunden, man kan lägga highlights och höra olika röster läsa den - intressantast där är kanske Eliot själv som läst in den under olika perioder av sitt liv. Faksimil av olika manuskript finns att tillgå, och Perspectives är intervjuer, videor m.m. om och med Eliot. Lanseringen blev framgångsrik och Volans menar att man tidigt utnyttjade en växande efterfrågan på appar som inte är spel. Ett samarbete med BBC har ökat intresset för att bygga "kulturappar". Faber Digital, den avdelning där Volans verkar, innefattar inte e-boksverksamheten, vilket han såg som en stor fördel. E-böcker är en naturlig del av den normala bokproduktionen och ska inte blandas ihop med teknikutvecklande enheter, enligt detta synsätt. Fabers nästa projekt är Shakespeares sonetter, med bl.a. 154 filmer - en för varje sonett. Under dagen fanns också inslag om Dito (Norstedts e-bokssatsning), framtidstankar från några elever vid Berghs och en kulturpolitisk del med Lena Adelsohn och Gunilla C. Carlsson (S) där enigheten verkade lite väl rörande om att det är så viktigt med bibliotek och läsfrämjande åtgärder (vackra fraser, men verkligheten ser ganska annorlunda ut). Vi åhörare piggnade nog alla till när dagen fick rundas av med att några upphovspersoner fick komma till tals (författarna Anna Jansson, Lo Kauppi och Daniel Boyacioglu samt formgivaren Maria Nilsson Thore. Än en gång lyftes det fram att litteraturen/boken är det viktigaste, inte nya medier och hippa kanaler till läsarna. Dessutom konstaterades det att 4 % av Sveriges författare idag kan leva på sitt jobb. Tack allra mest till Susanne Hamilton för att denna inspirationsdag blev av!

Tags: 

Add new comment

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br> <p>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.