Frilansträff Förlagsklubben + årsmöte i Media

7 februari var det träff/medlemspub på Förlagsklubben, med tema "Frilans - himmel eller helvete?" Petra König (tidigare bl.a. förläggare på NoK) berättade roligt och engagerande om livet som frilansare. Uppslutningen var stor - glädjande nog infann sig ett brett spektrum av aktiva inom bokbranschen (översättare, korrläsare m.fl.). Så många intresserade dök upp att mötet fick hållas på Norstedts på Riddarholmen. Och Petra spred optimism till oss alla: som frilansare har man nära nog ett guldläge just nu, när förlagen är så försiktiga och inte gärna anställer. Det kan vi alla utnyttja med våra specialkompetenser och en strävan att ge god service till uppdragsgivarna. I övrigt kretsade diskussionen kring många praktiska saker: vikten av nätverkande, behovet av att få vägledning när det gäller arvoden, om man ska eller inte ska lämna över hela eller delar av sin administration till aktörer som Frilansfinans, Bolagskraft och allt vad de heter eller hellre sköta sådant själv och behålla full kontroll. Se mer om det mötet, hämta annan bra information och skaffa nya kontakter på http://www.bokfrilansarna.se!

7 mars hade Föreningen Media årsmöte på Kristinehovs Malmgård. Malcolm Dixelius berättade om alla händelserika år som frilans efter att ha slutat på SVT, om några bakslag i början men mest om alla glädjeämnen och framgångar, det var ett mycket inspirerande inlägg för alla som verkar fritt inom mediebranschen. Utom årsmötets mer formella sidor hade vi roligt och trivdes med varandra, och diskuterade intressanta ämnen som kreativitet och företagande och hur fler ska stimuleras att våga satsa på sin egen verksamhet. Föreningen Media vill gärna vara med för att stötta och hjälpa fler som tagit det steget. Vikten av att värna om upphovsrätten var ett annat angeläget diskussionsämne. Se mer om föreningen Media på http://www.foreningenmedia.se.

Tags: 

Add new comment

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br> <p>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.