FOLKHEMMETS ÄVENTYRARE - release!

23 november var det releasefest på Skansen-Akvariet för journalisten Walter Repos bok om forskningsresanden Rolf Blomberg: Folkhemmets äventyrare - en biografi om forskningsluffaren Rolf Blomberg, som utkommer på Atlas Förlag (http://www.bokforlagetatlas.se/). I den exotiska miljön bland krokodiler, hajar och ormar samlades vi, många intresserade och entusiaster inklusive en skara med starka personliga minnen av Rolf, för att glädjas åt och fira Walters fantastiskt fina arbete med boken. Som Walter skriver stod det knappast mer än små notiser i tidningarna när Rolf gick bort 1996. Men nu finns glädjande nog ett nyväckt intresse som bland annat speglas i bloggen om honom (http://rolfblomberg.se/). För den som vill ha mer informaiton om allt han hann med att göra finns den officiella hemsidan om honom och hans hustru konstnären Aracelí Gilbert (http://www.archivoblomberg.org/) med ett rikt arkivmaterial. Hans gärning som förkämpe för indianernas rättigheter och som en av de första som tidigt varnade för miljömässiga och kulturella konsekvenser av Amazonas skövling kommer förhoppningsvis att leva vidare och upptäckas av nya generationer. Nästa år är det 100 år sedan Rolf föddes.  

Tags: 

Add new comment

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br> <p>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.