Vart är vart på väg?

Nu har jag haft förmånen att få arbeta en del med Siv Strömquists lärorika och underhållande språkvårdsbok som utkommer i augusti på Norstedts förlag. Det är en sammanställning av hennes språkspalter i SvD och innehåller svar på mängder av frågor som språkintresserade grubblar över, diskussioner om vad som kan tillåtas i skriftspråk och belysning av vanliga missförstånd och sammanblandningar med mera. Det är en njutning att läsa den, stilen är lätt och underhållande men likafullt seriös. Gör som jag kommer att göra: ställ den på hedersplats bland referensböckerna i hyllan!

Översättarsektionen har haft sommaravslutning. Vi som var där fick njuta av att lyssna på Eva Ström som läste ur sin översättning av Shakespeares sonetter och berättade om de mångtydiga texterna och deras historiska bakgrund. Fascinerande och lärorikt - mina tidigare kunskaper begränsade sig likt många andras till det enda inledande citatet "Shall I compare thee to a summer's day"... En färgstark bok också rent visuellt med sitt lysande röda omslag (Lind & Co.).

Tags: 

Add new comment

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br> <p>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.