ÖC:s fortbildning för översättare

Avslutning på fortbildning för yrkesverksamma översättare. Det har i stort varit en utmärkt kurs som förhoppningsvis gett många av oss både nya uppslag och råg i ryggen. Temat för sista kursdagen var Personlig utveckling. Många av oss kände dock att till och med frågan "Vad drömmer du om?" är alldeles för högtflygande för oss, som måste besvara den med väldigt blygsamma visioner som  "Att jag ska kunna leva på mitt yrke", "Att förlagen ska betala mina fakturor i tid", "Att jag ska få översätta den här författarens bok, som jag tycker (vet!! jag har nämligen läst den ordentligt innan jag uttalar mig!) är strålande, men som förlagets marknadsfolk kastar en flyktig blick på innan domen kommer: 'Näaeaaa, den är nog för smal, vad har den egentligen för usp?' och som jag inte kan räkna med att någon redaktör eller förläggare ska ta strid för. De hinner ju nämligen aldrig läsa böckerna ordentligt..." Men i stort har kursen varit mycket givande: Av Gilda Romero har vi fått handfasta tips om hur man säljer in sig, håller reda på och vårdar sina kunder och ersätter förlorade kunder med nya. Birgitta Englund Dimitrova gjorde en intressant presentation av översättningsteori, som fick oss att upptäcka nya saker i vår egen arbetsprocess, vi fick en bra genomgång av situationen i förlagsbranschen av Nina Wadensjö, och de tips vi fått om avtalsfrågor, från SFF:s jurist, och om skattefrågor, av representanter från Skatteverket, är också matnyttiga. Lena Hammargren höll i alla trådar på ett föredömligt sätt! Visar än en gång hur bra det är att vara medlem i Översättarcentrum. Jag ser fram emot fortsatt kompetensutveckling i ÖC:s regi!

Tags: 

Add new comment

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br> <p>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.