Förlagsklubbens e-bokskurs

E-bokskurs på Informator med Esbjörn Hyltefors. Vi fick lära oss grunderna i Epub, standarden för de flesta e-böcker, och bekanta oss med program för att skapa och validera e-böckerna. Mellan varven samtalade vi om framtiden och om hur branschen ska komma ur olika blockeringar: upphovsmän som har svårt att få ordentligt betalt, förlag som tycks frukta att alla är ute efter att stjäla bokinnehåll gratis, teknikaktörer som försöker övertrumfa varandra i användarvänlighet tills konsumenten varken vet ut eller in. Och så har vi den evigt återkommande diskussionen om "pappersbokens död" som bygger på fel tänkesätt. Likaväl som film i tv och film på bio eller teater och film existerar samtidigt, kommer högst sannolikt pappers- och e-boken att göra det. Läsupplevelsen på papper är helt annorlunda, det bekräftas inte bara av personlig upplevelse av boken som (konst)objekt, utan även av kognitionsforskningen. Kanske kommer e-boken med tiden att utvecklas mer som ett medium med egna förutsättningar, men det känns än så länge rätt avlägset. Men den är praktisk och smidig för många. Det var en intressant och bra kurs! Vi fick lära oss steg för steg och testa att själva göra en e-bok, och kursen kommer att följas upp med en fortsättning som fokuserar på Indesign som verktyg.

Tags: 

Add new comment

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br> <p>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.