Årets översättning, pris till Lena E Heyman

23 maj på Strindbergs Intima Teater utdelades priset Årets översättning för allra första gången. Vinnare var Lena E. Heyman för Roberto Bolaños 2666, nominerade var Janina Orlov för Sofi Oksanens Utrensning och Ragna Essén för Marie NDiayes Tre starka kvinnor. Angela Kovács läste ur alla tre översättningarna. Konferencier för kvällen, som var välbesökt, var Gunnar Bohlin, som också talade lättsamt om översättning ur läsarens synvinkel. John Swedenmark höll ett mycket personligt och intelligent anförande om översättandets kanske största yrkeshemlighet - förhållningssättet till och kampen med den ursprungliga texten, och om hur det som till synes är ett närmande till denna i själva verket kan vara ett fjärmande från den - och vice versa... Oerhört bra formulerat och väckte igenkännande hos många av oss verksamma. Skön musik och några korta betraktelser om översättning från läsarhållet bjöd Peter Asplund och Hans Andersson på. Detta pris är oerhört välkommet och det är på tiden att översättare belönas - inte minst med tanke på att Augustpriset inte har kategorin översättningar.

Tags: 

Add new comment

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br> <p>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.