Om namnet Språkriktaren

  • Det har förstås med språkriktighet att göra, som säkert de flesta först tänker på.
  • En annan aspekt på namnet är riktningen från ett språk till ett annat - alltså översättningsverksamheten.
  • Men så finns en äldre betydelse av uttrycket "rikta språket", som betyder att göra det rikare. Jag citerar:

    Behofvet hade hos författarne åstadkommit ett berömligt bemödande att rikta språket med nya ord, nya böjningar och vändningar.

                                       Svenska academiens handlingar, 1801